Kız İsimleri İçin Harf Seçiniz..

En Çok Aranan İsimler


Son Yapılan Blog Yorumları


Meryem İsminin Anlamı Nedir ?

Meryem adının anlamına bakıyorsunuz , Meryem ismine bugüne kadar 11841 kişi baktı.


Meryem İsminin Anlamı: 1. Peygamber İsa’nın annesi. 2. Dindar kadın. 3. İbr. İsyan, ayaklanma.

Meryem İsminin Özellikleri Nelerdir ?

Meryem adının özelliklerine bakıyorsunuz.


Meryem İsminin Özellikleri: Tam bir iş koliktirler. Enerjileri hiç bitmez. Uykuyla hiç işler yoktur. Oldukça sağlıklıdırlar. Evcimen insanlardır. Ev hayatını çok severler. Maddi durumlarına çok dikkat ederler. Hesapçı insanlardır.


Aşkı yaşayan nadir insanlardır.Aşk için yaşar ve aşk için ölürler adeta.Özgürlüklerine oldukça düşkündürler ve özgürlükleri için belirledikleri çizginin aşılmasını şiddetle reddederler.Hayatı ve yaşamayı çok severler.Dışarıda yalnız zaman geçirmektense arkadaşlarıyla zaman geçirmeyi tercih ederler.Toplu eğlencelere bayılırlar.Olaylara çok değişik pencerelerden bakarlar ve olayların değişik yönlerini görebilme ve değerlendirebilme yetenekleri vardır.Objektiflikten ayrılmazlar.
İç dünyalarında yaşadıkları yoğun duyguları dışarıya yansıtırlar. Olayları derinlemesine inceler ve düşünürler. İş ahlakları oldukça yüksektir. Bitip tükenmek bilmeyen bir enerji ile çalışırlar. Ancak iş ve özel hayatları arasındaki dengeyi ayarlamakta zorluk yaşayabilirler.
Özgürlüklerine çok düşkün insanlardır. Kuralları sevmezler. Kendi bildiklerini yapmayı tercih ederler. Tutkuları ve cesaretleri doğal ve rahat davranmalarını sağlar. Diğer insanlar ne düşür diye çok fazla dert etmezler. Sitil sahibi insanlardır. Karar verirken biraz sabırlı olmaları hata yapmalarını engelleyebilir.Ancak sezgilerinize güvenmekten asla vazgeçmezler.
Tam bir iş koliktirler. Enerjileri hiç bitmez. Uykuyla hiç işler yoktur. Oldukça sağlıklıdırlar. Evcimen insanlardır. Ev hayatını çok severler. Maddi durumlarına çok dikkat ederler. Hesapçı insanlardır.

Meryem isminin Kökeni Nedir?

Meryem adının kökenine bakıyorsunuz.


Meryem isminin Kökeni : Arapca

Meryem isminin Telafuz Zorluk Derecesi Nedir?

Meryem adının telafuz zorluk derecesine bakıyorsunuz.


Meryem isminin Telafuz Zorluk Derecesi : 0 ile 100 Arasında Değerlendirilmektedir.

%33

Meryem ismi Kur'an-ı Kerim'de Geçiyormu ?

Meryem adının Kur'an-ı Kerim'de geçip geçmediğine eğer Meryem adı Kur'an-ı Kerim'de geçiyorsa nerelerde geçtiğine bakıyorsunuz bakıyorsunuz.


Meryem İsmi Kur'an-ı Kerim'de Geçiyor mu? : Evet Meryem ismi Kur'an-ı Kerim'de geçiyor.

Meryem Kur'an-ı Kerim'de Nerelerde Geçiyor? :

Bakara Süresinin 87.Ayetinde Meryem ismi Geçmektedir
Andolsun, Mûsâ'ya Kitabı (Tevrat'ı) verdik. Ondan sonra ardarda peygamberler gönderdik. meryemoğlu İsa'ya mucizeler verdik. Onu Ruhu'l-Kudüs (Cebrail) ile destekledik. Size herhangi bir peygamber, hoşunuza gitmeyen bir şey getirdikçe, kibirlenip (onların) bir kısmını yalanlayıp bir kısmını da öldürmediniz mi?
  
Bakara Süresinin 253.Ayetinde Meryem ismi Geçmektedir
İşte peygamberler! Biz onların bir kısmını bir kısmına üstün kıldık. İçlerinden, Allah'ın konuştukları vardır. Bir kısmının da derecelerini yükseltmiştir. meryemoğlu İsa'ya ise açık deliller verdik ve onu Ruhu'l-Kudüs (Cebrail) ile destekledik. Eğer Allah dileseydi, bunların arkasından gelen (millet)ler, kendilerine apaçık deliller geldikten sonra, birbirlerini öldürmezlerdi. Fakat ayrılığa düştüler. Onlardan inananlar da vardı, inkar edenler de. Yine Allah dileseydi, birbirlerini öldürmezlerdi. Lakin Allah dilediğini yapar.
  
Al-i İmran Süresinin 36.Ayetinde Meryem ismi Geçmektedir
Onu doğurunca, "Rabbim!" dedi, "Onu kız doğurdum." -Oysa Allah onun ne doğurduğunu daha iyi bilir-7 "Erkek, kız gibi değildir. Ona meryem adını verdim. Onu ve soyunu kovulmuş şeytandan senin korumana bırakıyorum."
  
Al-i İmran Süresinin 42.Ayetinde Meryem ismi Geçmektedir
Hani melekler, "Ey meryem! Allah seni seçti. Seni tertemiz yaptı ve seni dünya kadınlarına üstün kıldı."
  
Al-i İmran Süresinin 43.Ayetinde Meryem ismi Geçmektedir
"Ey meryem! Rabbine divan dur. Secde et ve (onun huzurunda) rükû edenlerle beraber rükû et" demişlerdi.
  
Al-i İmran Süresinin 44.Ayetinde Meryem ismi Geçmektedir
(Ey Muhammed!) Bunlar sana vahyettiğimiz gayb haberlerindendir. meryem'i kim himayesine alıp koruyacak diye kalemlerini (kur'a için) atarlarken sen yanlarında değildin. (Bu konuda) tartışırlarken de yanlarında değildin.
  
Al-i İmran Süresinin 45.Ayetinde Meryem ismi Geçmektedir
Hani melekler şöyle demişti: "Ey meryem! Allah seni kendi tarafından bir kelime ile müjdeliyor ki, adı meryemoğlu İsa Mesih'dir. Dünyada da, ahirette de itibarlı ve Allah'a çok yakın olanlardandır."
  
Nisa Süresinin 157.Ayetinde Meryem ismi Geçmektedir
Bir de inkarlarından ve meryem'e büyük bir iftira atmalarından ve "Biz Allah'ın peygamberi meryemoğlu İsa Mesih'i öldürdük" demelerinden dolayı kalplerini mühürledik. Oysa onu öldürmediler ve asmadılar. Fakat onlara öyle gibi gösterildi. Onun hakkında anlaşmazlığa düşenler, bu konuda kesin bir şüphe içindedirler. O hususta hiçbir bilgileri yoktur. Sadece zanna uyuyorlar. Onu kesin olarak öldürmediler.
  
Nisa Süresinin 171.Ayetinde Meryem ismi Geçmektedir
Ey Kitab ehli! Dininizde sınırları aşmayın ve Allah hakkında ancak hakkı söyleyin. meryemoğlu İsa Mesih, ancak Allah'ın peygamberi, meryem'e ulaştırdığı (emriyle onda var ettiği) kelimesi ve kendisinden bir ruhtur. Öyleyse Allah'a ve peygamberlerine iman edin, "(Allah) üçtür" demeyin.Kendi iyiliğiniz için buna son verin. Allah ancak bir tek ilahtır. O çocuk sahibi olmaktan uzaktır. Göklerdeki her şey, yerdeki her şey onundur. Vekil olarak Allah yeter.
  
Maide Süresinin 17.Ayetinde Meryem ismi Geçmektedir
Andolsun, "Allah, meryemoğlu Mesih'dir", diyenler kesinlikle kâfir oldular. De ki: "Şâyet Allah, meryemoğlu Mesih'i, onun anasını ve yeryüzünde olanların hepsini yok etmek istese, Allah'a karşı kim ne yapabilir? Göklerin, yerin ve bunların arasında bulunan her şeyin hükümranlığı Allah'ındır. Dilediğini yaratır. Allah her şeye hakkıyla gücü yetendir."
  
Maide Süresinin 46.Ayetinde Meryem ismi Geçmektedir
O peygamberlerin izleri üzere meryemoğlu İsa'yı, önündeki Tevrat'ı doğrulayıcı olarak gönderdik. Ona, içerisinde hidayet ve nur bulunan, önündeki Tevrat'ı doğrulayan, Allah'a karşı gelmekten sakınanlar için doğru yola iletici ve bir öğüt olarak İncil'i verdik.
  
Maide Süresinin 72.Ayetinde Meryem ismi Geçmektedir
Andolsun, "Allah, meryem oğlu Mesih'tir" diyenler kesinlikle kafir oldu. Oysa Mesih şöyle demişti: "Ey İsrailoğulları! Yalnız, benim de Rabbim, sizin de Rabbiniz olan Allah'a kulluk edin. Kim Allah'a ortak koşarsa artık Allah ona cenneti muhakkak haram kılmıştır. Onun barınağı da ateştir. Zalimler için hiçbir yardımcı yoktur."
  
Maide Süresinin 75.Ayetinde Meryem ismi Geçmektedir
meryem oğlu Mesih sadece bir peygamberdir. Ondan önce de nice peygamberler geldi geçti. Onun annesi de dosdoğru bir kadındır. (Nasıl ilah olabilirler?) İkisi de yemek yerlerdi. Bak, onlara âyetlerimizi nasıl açıklıyoruz. Sonra bak ki, nasıl da (haktan) çevriliyorlar.
  
Maide Süresinin 78.Ayetinde Meryem ismi Geçmektedir
İsrailoğullarından inkar edenler, Davud ve meryemoğlu İsa diliyle lanetlendi. Bu, onların isyan etmeleri ve hadlerini aşıyor olmalarından ötürüydü.
  
Maide Süresinin 110.Ayetinde Meryem ismi Geçmektedir
O gün Allah şöyle diyecek: "Ey meryem oğlu İsa! Senin üzerindeki ve annen üzerindeki nimetimi düşün. Hani, seni Ruhu'l-Kudüs (Cebrail) ile desteklemiştim. Beşikte iken de, yetişkin iken de insanlara konuşuyordun. Hani, sana kitabı, hikmeti, Tevrat'ı, İncil'i de öğretmiştim. Hani iznimle çamurdan kuş şekline benzer bir şey yapıyordun da içine üflüyordun, benim iznimle hemen bir kuş oluyordu. Yine benim iznimle doğuştan körü ve alacalıyı iyileştiriyordun. Hani benim iznimle ölüleri de (hayata) çıkarıyordun. Hani sen, İsrailoğullarına açık mucizeler getirdiğin zaman ben seni onlardan kurtarmıştım da onlardan inkar edenler, "Bu ancak açık bir büyüdür" demişlerdi.
  
Maide Süresinin 112.Ayetinde Meryem ismi Geçmektedir
Hani havariler de, "Ey meryem oğlu İsa! Rabbin bize gökten bir sofra indirebilir mi?" demişlerdi. İsa da, "Eğer mü'minler iseniz Allah'a karşı gelmekten sakının" demişti.
  
Maide Süresinin 114.Ayetinde Meryem ismi Geçmektedir
meryem oğlu İsa, "Ey Allahım! Ey Rabbimiz! Bize gökten bir sofra indir ki; önce gelenlerimize (zamanımızdaki dindaşlarımıza) ve sonradan geleceklerimize bir bayram ve senden (gelen) bir mucize olsun. Bizi rızıklandır. Sen rızıklandıranların en hayırlısısın" dedi.
  
Maide Süresinin 116.Ayetinde Meryem ismi Geçmektedir
Allah kıyamet günü şöyle diyecek: "Ey meryem oğlu İsa! Sen mi insanlara Allah'ı bırakarak beni ve anamı iki ilah edinin dedin?" İsa da şöyle diyecek: "Seni bütün eksikliklerden uzak tutarım. Hakkım olmayan bir şeyi söylemem benim için söz konusu olamaz. Eğer ben onu söylemiş olsaydım elbette sen bunu bilirdin. Sen benim içimde olanı bilirsin, ama ben sende olanı bilemem. Şüphesiz ki yalnızca sen gaybları hakkıyla bilensin."
  
Tevbe Süresinin 31.Ayetinde Meryem ismi Geçmektedir
(Yahudiler) Allah'ı bırakıp, hahamlarını; (hırıstiyanlar ise) rahiplerini ve meryem oğlu Mesih'i rab edindiler. Oysa, bunlar da ancak, bir olan Allah'a ibadet etmekle emrolunmuşlardır. Ondan başka hiçbir ilah yoktur. O, onların ortak koştukları her şeyden uzaktır.
  
Meryem Süresinin 17.Ayetinde Meryem ismi Geçmektedir
(Ey Muhammed!) Kitapta (Kur'an'da) meryem'i de an.Hani ailesinden ayrılarak doğu tarafında bir yere çekilmiş ve (kendini onlardan uzak tutmak için) onlarla arasında bir perde germişti. Biz, ona Cebrail'i göndermiştik de ona tam bir insan şeklinde görünmüştü.

Meryem isminin Avantajları Nelerdir ?

Meryem adının avantajlarına bakıyorsunuz.


Meryem isminin Avantajları :

Meryem isminin Dezavantajları Nelerdir ?

Meryem adının dezavantajlarına bakıyorsunuz.


Meryem isminin Dezavantajları : .

Meryem isminin Harf Analizi Nedir ?

Meryem adının harf analizine bakıyorsunuz.


M : Zeki ve zeki olduğu kadar başarılıdır. Özellikle ticaret faaliyetlerini sever ve başarılı olur.

E : İçinde bulunduğu ruhsal dünyası çok karışıktır.Ani Çıkışları vardır.Üzüntülerini ve sevinçlerinide bir arada yaşayabilirler.Rahatsızlık duydukları konular çok nadirdir.İnsancıldırlar.

R : Sert bir yapıya sahiptir.Karar verirken oldukça güçlük çeker ve zorlanır.Tereddüt Hayatının artık bir parçası olmuştur.

Y : Geçmiş üzüntüleri sürekli yaşarlar, Geçmişindeki olayları hiç unutmaz. Kinci bir kişiliğe sahiptir. Güçlü bir karakteri vardır.

E : İçinde bulunduğu ruhsal dünyası çok karışıktır.Ani Çıkışları vardır.Üzüntülerini ve sevinçlerinide bir arada yaşayabilirler.Rahatsızlık duydukları konular çok nadirdir.İnsancıldırlar.

M : Zeki ve zeki olduğu kadar başarılıdır. Özellikle ticaret faaliyetlerini sever ve başarılı olur.

Meryem isminin Numerolojisi Kaçtır? ?

Meryem adının numerolojisine bakıyorsunuz.


M : 16

E : 6

R : 21

Y : 28

E : 6

M : 16

= 93

Meryem İsminin Numeroloji Toplamı: 93 çıkmıştır.

Meryem isminin Diğer Dillerde Yazılışı ?

Meryem adının diğer dillerde yazılışına bakıyorsunuz.


Meryem isminin Arapça Yazılışı : مريم


Meryem isminin Japonca Yazılışı : めりぇっ


Meryem isminin Korece Yazılışı : ㅡㄷ교드


Meryem isminin Çince Yazılışı : 咩嘢唔


Meryem isminin işaret Dilindeki Gösterimi Nasıldır ?

Meryem adının işaret dilindeki gösterimine bakıyorsunuz.


Meryem isminin İşaret Dilindeki Gösterimi :

 • M
 • E
 • R
 • Y
 • E
 • M

Meryem isminin Hiyeroglif Yazılışı Nasıldır?

Meryem adının hiyeroglif Yazılışına bakıyorsunuz.


Meryem isminin Hiyeroglif Yazılışı :

 • M
 • E
 • R
 • Y
 • E
 • M

Meryem ismi ile Yazılmış Akrostiş Şiirler?

Meryem adına yazılmış akrostiş şiirlere bakıyorsunuz.


Meryem ismine Yazılmış Akrostiş Şiirler :

Mecazi anlamlar yüklü sevgimde

En güzel günler için çık artık gel derim

Rüyalar bitsin

Yaşlar aktı çaresiz gözlerimden

En güzel günler için çık artık gel derim

Mest ederdi beni

Meryem ismindeki Ünlüler ve Biyografileri?

Meryem adında ünlüler ve biyografilerine bakıyorsunuz.


Meryem ismindeki Ünlüler ve Biyografileri :

Meryem isminin Notasyonları Nelerdir?

Meryem adının notasyonlarına bakıyorsunuz.


Meryem isminin TDK Notasyonu :

M= Muş

E= Edirne

R= Rize

Y= Yozgat

E= Edirne

M= Muş

Meryem isminin Hava Kuvvetleri Notasyonu :

M= Mike

E= Echo

R= Romeo

Y= Yankee

E= Echo

M= Mike

Meryem isminin Kara Kuvvetleri Notasyonu :

M= Mehmet

E= Ekrem

R= Rasim

Y= Yahya

E= Ekrem

M= Mehmet

Meryem isminin Deniz Kuvvetleri Notasyonu :

M= Merih

E= Engin

R= Reis

Y= Yılmaz

E= Engin

M= Merih

Meryem isminin Nato Kuvvetleri Notasyonu :

M= Mike

E= Echo

R= Romeo

Y= Yankee

E= Echo

M= Mike

Meryem ismine Benzer İsimler

Meryem ismine benzer ve uyumlu isimlere bakıyorsunuz.

Mavi-Erkek isimlerini, Pembe-Kız isimlerini ve Mor-Unisex İsimleri gösterir.


Meryem ismine Yapılan Yorumlar

Meryem adı için isimce.com da yapılan yorumlar.


Meryem-yorumlar

Meryem adlı ziyaretçi Meryem ismi hakkında diyor ki;

Meryem ismini çok seviyorum ben doğmadan önce babam rüyasın da meleklerin ona bu adı verilmesi gerektiğini söylemiş çok güzel bir isim anlamıda aynı şekilde dindar hanım demek..


Meryem-yorumlar

MERYEM adlı ziyaretçi Meryem ismi hakkında diyor ki;

Meryem ismimi çok seviyorum Allah razı olsun rahmetli annemle babamdan bana bu ismi koydukları için onlardan kalan mirastır ismim Meryem bana..


Meryem-yorumlar

meryem adlı ziyaretçi Meryem ismi hakkında diyor ki;

meryem ismini anlamından dolayı çok seviyorum dindar hanım demek meryem.


Meryem ismine Yorum Yapmak İster misiniz?

Cinsiyetiniz?

İsimce.com Trendler


Son Yapılan Yorumlar


 • Sayım Sayımismine yorum yaptı :

  20 yıl sonra adımın anlamını ilk kez öğrendim

 • Ziynet Sarı Ziynetismine yorum yaptı :

  Ziynet ismi ne kadarda güzelmiş ben bu kadar güzel bir isim duymadım görmedim bilmedim.

 • Sena Senaismine yorum yaptı :

  ya harikasınız aynı beni anlatıyor bir de çabuk sinirlenir tarzında bir şey yazsaymışsınız tam olurmuş :)

 • Yonca Atlasismine yorum yaptı :

  Atlas daha çok erkek ismi bence.

 • Süreyya Süreyyaismine yorum yaptı :

  Adımı seviyorum ve kişiliğimle yansıtıyorum. Süreyya gökteki yıldız ( uzansam gökteki süreyya ya )Süreyya ülkü demek Süreyya ideal demek.